Wie?

Mijn naam is Peter Sonnemans, ik ben leraar Nederlands (NT2) en geef al meer dan 25 jaar op alle niveaus les aan buitenlanders. Ik verzorgde o.a. cursussen alfabetisering, inburgering en Staatsexamen.

Peter Sonnemans