Kim jesteśmy?

Nazywam się Peter Sonnemans. Jestem nauczycielem języka niderlandzkiego. Od ponad 20 lat prowadzę zajęcia dla obcokrajowców na wszystkich poziomach nauczania, m.in. kursy integracyjne (inburgering)
i kursy przygotowujące do egzaminu państwowego (statsexamen).

Peter Sonnemans